Prezydencki projekt ustawy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka powołała do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1509) podkomisję nadzwyczajną w składzie:
• Biedroń Robert /RP/
• Krajewska Ligia /PO/
• Kropiwnicki Robert /PO/ – przewodniczący
• Piotrowicz Stanisław /PiS/ – zastępca przewodniczącego
• Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata /SLD/
• Szczerba Michał /PO/
• Zbonikowski Łukasz /PiS/
Skład Podkomisji może ulec zmianom. Podkomisja oczekuje aktualnie na stanowisko rządu w sprawie projektu. Po otrzymaniu stanowiska rządu Komisja rozpatrywać będzie projekt prezydenckiej ustawy, termin najbliższego posiedzenia nie jest jeszcze znany. Klub Parlamentarny PSL przygotował poprawki do projektu.
W imieniu Stowarzyszenia Amici Curiae monitorujemy przebieg tych prac.

Możliwość komentowania jest wyłączona.